δευτεραγωνιστής

δευτερᾰγωνιστ-ής, οῦ, ,
A actor who takes second-class parts, Hsch.
2 metaph., seconder, supporter, D.19.10, Luc.Peregr.36.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • δευτεραγωνιστής — actor who takes second class parts masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτεραγωνιστής — ο (Α δευτεραγωνιστής) ο ηθοποιός που ενσαρκώνει δεύτερους ρόλους ή χαρακτήρες στη θεατρική παράσταση νεοελλ. δευτερεύον πρόσωπο, εκείνος τού οποίου η συμβολή σε κάτι δεν είναι η πρωταρχική αρχ. εκείνος που υποστηρίζει τις απόψεις ρήτορα που… …   Dictionary of Greek

 • δευτεραγωνιστήν — δευτεραγωνιστής actor who takes second class parts masc acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεύτερος — η, ο και δεύτερος, δευτέρα, ο (AM δεύτερος, α, ον) Ι. 1. αυτός που φθάνει, έρχεται ή γίνεται αμέσως μετά τον πρώτο (σε διαδοχή χρόνου) (α. «τερμάτισε δεύτερος» β. «γεννήθηκε δεύτερος» γ. «δεύτερος αὖ προΐει ἔγχος» έσυρε δεύτερος το ξίφος) 2.… …   Dictionary of Greek

 • Deuteragonist — In literature, the deuteragonist (from Greek: δευτεραγωνιστής, deuteragonistes, second actor) is the second most important character, after the protagonist and before the tritagonist.[1] The deuteragonist may switch from being with or against the …   Wikipedia

 • ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ —    • Ludi scaenici.          Т. представления в древности, как в Афинах, так и в Риме, не были в частных руках; ими заведовало государство, хотя исполнение в каждом отдельном случае предоставлялось частным лицам. В Афинах представления трагедий и …   Реальный словарь классических древностей

 • ЭСХИЛ —    • Aeschylus,          Αίσχύλος, афинянин из дема Елевсина, сын Евфориона, из благородной аттической фамилии, родился в ол. 63, 4 (525 г.), сражался при Марафоне, Саламине и Платее, 25 ти лет уже ставил драмы, соперничая с Пратиной, и с этих… …   Реальный словарь классических древностей

 • MIMUS — sermonis est cuiuslibet seu facti, cum lascivia, imitatio, finitore Diomede: unde Pantomimi, omnium rerum imitatores; et Archimimi, mimorum principes dicti sunt. Vide Scalig. Poet. l. 1. c. 10. Nomen Pantomimi primus usurpavit Pylades, ex Asia… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • PARTES — I. PARTES dictae Veteribus, quidquid e convivio decerpebatur et ministris aut mittebatur aut reservabatur, de quo ritu diximus suô locô. Lamprid. in Alex. Severo c. 37. Semper de manu sua Ministris convivii et panum partes aut olerum aut carnis… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • SECUNDAE — in Fabula olim partes saepe memorantur Auctoribus. Donatus in Andriam In hac primae partes sunt senis Simonis, secundae Davi, tertiae Chremetis et deinceps reliquorum etc. De Mimis Horatius l. 1. Ep. 18. ad Lollium, v. 12. Sic iterat voces sic… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • δευτεραγωνιστώ — (Α δευτεραγωνιστῶ, έω) είμαι δευτεραγωνιστής …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.